Paslaugos

 

Asmenų, 2024 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, apklausa