Paslaugos

 

Valstybės tarnybos aktualijos 2015 sausis

2015-01-04Įsisukus į kasdienių darbų rutiną labai lengva „užsidaryti“ nedideliame savo kabineto, savo įstaigos pasaulyje. Ima atrodyti, kad tai, kas svarbu, kas tikra, vyksta tik čia. O visi pokyčiai, iš viršaus nuleidžiami sprendimai – nesuprantami, galbūt net keisti. Tačiau nei Jūsų įstaiga, nei visa Lietuvos valstybės tarnyba nėra kokia uždara ir nuo nieko nepriklausoma sistema. Patys to dažnai nejausdami gyvename, keičiamės pagal bendrus visai Europai, o gal net visam pasauliui dėsnius. Idėjos, kylančios Romoje, Briuselyje, Vienoje, veikia ir mūsų kasdienį gyvenimą. Tad šį kartą kviečiame pakelti žvilgsnį nuo savo stalo ir pasižvalgyti, kas gi vyksta už Lietuvos ribų, kokios naujausios viešojo administravimo tendencijos galbūt turės įtakos ir mums. Kaip visada, stengiamės pateikti Jums ir praktinių patarimų, gerosios patirties pavyzdžių. Smagu, jei vieną kitą idėją pavyks pritaikyti ir Jūsų įstaigoje. Kokios naudos galima gauti iš įvairių grįžtamojo ryšio apklausų, papasakos Lietuvos statistikos departamento atstovė Kristina Liutkienė. Psichologės patars, kaip elgtis, jei kolektyve yra silpnos darbinės motyvacijos žmonių. Turėdami laisvą minutėlę išbandykite visai neseniai Valstybės tarnybos departamento sukurtą bandomąjį bendrųjų gebėjimų testą – kur jį rasti, sužinosite šiame leidinio numeryje. Prasidėjus naujiems metams norisi palinkėti pernelyg nenugrimzti į kasdienybę. Domėkimės, skaitykime, o svarbiausia, pabandykime tai, ką sužinome, pritaikyti praktiškai. Nes tik taip vyksta pokyčiai.
Current View

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS