Paslaugos

 

Iki kovo 30 d. galima teikti paraiškas dalyvauti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje viešajam administravimui

2016-01-13

Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui (toliau – Programa) skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija bei trys autonominiai regionai: Alandų ir Farerų salos bei Grenlandija.

Programos tikslai

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti bendradarbiavimo tinklų veiklas politiškai prioritetinėse srityse;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti ministerijų bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą;
 • remti ilgalaikę veiklą.

Metinis Programos biudžetas – 280 000 eurų. Programa padengia iki 60 procentų veiklos išlaidų.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

 • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai.
 • Sprendimai nėra skųstini.
 • Lėšos turi būti panaudotos per 12 mėnesių nuo finansavimo skyrimo.

Paraiškas dalyvauti Programoje 2016 metais galima teikti iki kovo 30 d.

Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui gairės.

Programos administravimas ir papildoma informacija

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą administruoja Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje. Daugiau informacijos apie Programą rasite www.nb8grants.org

Programos koordinatorius:

Madis Kanarbik
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje
Tel.: +372 7 423 625,
Faks.: 372 7 441 241
El. paštas: public.administration@norden.ee
www.norden.ee

Bendro pobūdžio informacija:

Brigita Urmanaitė
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 212 3695
El. paštas: brigita@norden.lt
www.norden.lt

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS