Paslaugos

 

Pristatyta valstybės tarnautojų atrankos pokyčių vertinimo analizė

2015-08-13

Įgyvendinant Valstybės tarnybos departamento administruojamą projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ paslaugos teikėjo UAB „Deringas“ žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertų komanda atliko valstybės tarnautojų atrankos, įsigaliojusios 2013 m. birželio 1 d., pokyčių vertinimo analizę. Analizės rezultatai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo valdymo specialistams ir akademinės bendruomenės atstovams buvo pristatyti 2015 m. rugpjūčio 12 d. vykusiame seminare-diskusijoje.

Valstybės tarnautojų atrankos pokyčių vertinimo analizės tikslas – įvertinti nuo 2013 m. birželio 1 d. vykdomos iš dalies centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos privalumus, trūkumus bei pateikti siūlymus, kaip būtų galima šią sistemą tobulinti.

Seminaro dalyviai diskusijose išreiškė savo nuomonę apie valstybės tarnautojų atrankos stiprybes, silpnybes bei pateikė savo pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

Atlikta atrankos pokyčių vertinimo analizė artimiausiu metu bus paskelbta Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema sukurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002).

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS