Paslaugos

 

2020 metais vykusių tarnybinių ginčų apžvalga ir naujausia teisminė praktika

2021-01-18

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė Tarnybinių ginčų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose, apžvalgą. Kviečiame skaityti.

Kaip rodo teismų duomenys, daugiausiai 2020 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėti tarnybiniai ginčai buvo dėl tarnybinių nuobaudų teisėtumo – 35 proc., bei dėl atleidimo iš pareigų – 16 proc.

Nors bylų skaičius dėl atleidimo iš pareigų pastaraisiais metais mažėja, visgi LVAT neteisėtais pripažintų atleidimų skaičius išlieka gana didelis: 2015 m. – 41 proc., 2016 m. – 35 proc., 2017 m. – 20 proc., 2018 m. – 23 proc., 2019 m. – 27 proc., 2020 m. – 37,5 proc. neteisi buvo tarnautoją atleidusi įstaiga.

O bylų skaičius dėl tarnybinių nuobaudų teisėtumo išlieka didelis – kaip ir LVAT sprendimų, kad įstaigos sprendimas yra neteisėtas. 2020 m. teismas sušvelnino paskirtas nuobaudas arba pripažino kaip neteisėtai skirtas net 74,5 proc. bylų. 2015 m. – 36 proc., 2016 m. – 36 proc., 2017 m. – 44 proc., 2018 m. – 58 proc. 2019 m. – 45 proc. 2020 m. – 74,5 proc. neteisi pripažinta nuobaudą skyrusi įstaiga.

Valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų reikšmingumas visai visuomenei ir valstybei, valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų skaičius rodo, jog naujausia teismų praktika tarnybinių ginčų srityje yra neabejotinai aktuali itin dideliam asmenų ratui (tiek esamiems valstybės tarnautojams, tiek siekiantiems jais tapti), valdžios institucijoms, teismams, teisininkams, akademinei bendruomenei bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Daugiau skaitykite Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės vtd.lt skiltyje Teisminė praktika paskelbtoje Tarnybinių ginčų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose, apžvalgoje.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS