Paslaugos

 

Atkreipiame dėmesį, jog konkursus į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas organizuoja valstybės įmonės ir įstaigos

2020-03-20

Informuojame, jog konkursus į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas organizuoja valstybės įmonės, įstaigos savo nuožiūra. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Valstybės tarnybos departamentas) šių konkursų neorganizuoja, todėl prašome dėl kiekvieno konkretaus konkurso kreiptis į konkursą organizuojančią įmonę arba įstaigą.

Konkursus į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas Valstybės tarnybos departamentas tik paskelbia vadovaudamasis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496. Remiantis nutarime išskirtu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo II skyriaus 5 punktu, „konkursas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą skelbiamas Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir konkursą organizuojančios įmonės ar įstaigos interneto svetainėje.“.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS