Paslaugos

 

Baigėsi bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas

2019-04-08

Maloniai informuojame, jog baigėsi valstybės tarnautojų konkursai pagal iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atrankos sistemą. Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos nebebus atliekamas bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimas.

Pagal naująją – centralizuotą – valstybės tarnautojų atrankos sistemą atskiras išankstinis bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebus atliekamas. Bendrieji gebėjimai ir kompetencijos tikrinami vertinimo atrankos komisijoje metu.

Taip pat pasikeitė pretendentų į vadovaujamąsias pareigas atranka. Vietoje vadovavimo gebėjimų patikrinimo taikomas pretendentų į įstaigų vadovų pareigas kompleksinis vertinimas. Šio vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką. Vertinimą atlieka Valstybės tarnybos departamento ekspertai.

Centralizuotą valstybės tarnautojų atranką įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas. Jis nuo šiol organizuoja visus Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas. Centralizavus valstybės tarnautojų atranką siekiama padaryti ją skaidresnę, profesionalesnę, didinti visuomenės pasitikėjimą ja.