Paslaugos

 

Baigusiems valstybinę tarnybą ir ketinantiems įsidarbinti į valstybės tarnautojo pareigas – VTEK rekomendacija

2020-11-30

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustoję eiti asmenys tam tikrais atvejais turi „atvėsti“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ, 15 str.) draudžia įsidarbinti vienerius metus juridiniame asmenyje, kurį baigusysis valstybinę tarnybą prieš tai kontroliavo, prižiūrėjo ar sprendė jo finansavimo, turto klausimus. Šių ribojimų tikslas – užkirsti kelią savavališkam naudojimuisi valdžia ir leisti valstybinę tarnybą baigusiam asmeniui bei jo ar jos kolegoms apsiprasti su pasikeitusiu statusu.

Pastaruoju metu asmenys vis dažniau kreipiasi išaiškinimo dėl su tarnybos pabaiga siejamų apribojimų. VTEK rekomenduoja kaskart įsivertinti savo per paskutinius vienerius metus dirbant valstybinėje tarnyboje priimtus sprendimus. Jeigu pastarieji buvo susiję su juridiniu asmeniu, kuriame norima įsidarbinti – vykdyta juridinio asmens priežiūra ar kontrolė, jam buvo skirta lėšų ar spręsta dėl turto – ir nuo šių sprendimų nepraėjo vieneri metai, dirbti tame juridiniame asmenyje yra griežtai draudžiama.

VTEK pabrėžia, kad ribojimai dirbti asmeniui taikomi nustojus eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje, net jei jis ar ji ketina tęsti darbą valstybinėje tarnyboje einant kitas pareigas. Taigi, pavyzdžiui, jei baigdamas(-a) kadenciją kuris(-i) nors ministras(-ė) skyrė lėšų ministerijai pavaldžiai įstaigai, o baigęs kadenciją jis ar ji įsidarbina šioje įstaigoje, VTEK tokiu atveju galėtų pradėti tyrimą.

Dar vienas hipotetinis pavyzdys: jei kadenciją ką tik pabaigęs(-usi) ministras(-ė) savo buvusioje ministerijoje prašytų išduoti veiklos leidimą įstaigai, kurioje jis ar ji pradėjo dirbti ir dar yra nepraėjęs vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis, VTEK galėtų spręsti dėl tyrimo pradėjimo.

Pagal dar vasarą įsigaliojusį naują reglamentavimą (VPIDĮ, 18 str.), asmenys gali kreiptis į VTEK dėl išimčių taikymo. Tuomet VTEK vertina surinktus duomenis apie konkrečią situaciją ir tai, ar apribojimų taikymas kenktų visuomenės ar valstybės interesams, prieštarautų VPIDĮ paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos bei elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams. Pirmąjį tokį sprendimą VTEK priėmė spalį ir išimties nesuteikė.

VTEK primena, kad yra priėmusi Rekomendacijas dėl apribojimų dirbti ir atstovauti įgyvendinimo, su kuriomis galima susipažinti VTEK interneto svetainėje. Visi minėtieji ribojimai yra viena iš kovos su korupcija priemonių. Panašūs draudimai galioja ir kitose Europos Sąjungos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse. Įvairių ribojimų pasibaigus tarnybai trukmė jose siekia nuo vienerių (pvz. Estijoje, Latvijoje) iki penkerių metų (pvz. Vokietijoje).

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atkreipia dėmesį pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusių eiti asmenų (pavyzdžiui, valstybės politikų, įstaigų vadovų, valstybės pareigūnų ir kt.) – jų teisė dalyvauti valstybės tarnautojų konkursuose ar atrankose į pakaitinius tarnautojus nėra apribota, tačiau, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. nuostatomis, į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo kitų įstatymų nustatytais atvejais. O toks atvejis ir yra anksčiau aptartas VPIDĮ 15 str. Todėl net ir konkurso laimėjimo atveju, kaip paaiškinta VTEK, tokie asmenys 1 metus negalės būti paskirti į pareigas valstybės ir savivaldybių įstaigose, dėl kurių priiminėjo minėtus sprendimus. Nebent VTEK priimtų sprendimą dėl išimties taikymo.

Atkreiptinas dėmesys, kad apribojimai netaikomi, jeigu kituose įstatymuose nustatyta kitaip. Pavyzdžiui, Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais, t. y. perkėlimo atvejais, tarnybinio kaitumo ar statuso atkūrimo atveju, nagrinėjami apribojimai nėra taikomi.

Asmenys gali kreiptis į VTEK dėl nuomonės pateikimo, jeigu jiems kyla abejonių, ar konkrečiu atvejus jiems būtų taikomi VPIDĮ 15 str. nustatyti apribojimai.

Taip pat VTEK rekomenduoja, kad asmenys dėl VPIDĮ 18 str. nustatytos išimties taikymo kreiptųsi į VTEK kaip galima anksčiau, kad nesusiklostytų tokia situacija, jog VTEK priima sprendimą netaikyti išimties, o asmuo jau dalyvavo konkurse į jį laimėjo, bet vis tiek negalėtų būti priimamas į pareigas.

Parengta pagal VTEK informaciją

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS