Paslaugos

 

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento vykdomus centralizuotus konkursus ir atrankas

2019-07-15

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiami duomenys apie vykdomus centralizuotus konkursus ir atrankas. Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikiamos 7 duomenų kategorijos – žaliai išskiriama šiuo metu esanti situacija (liepos 12 dieną) ir raudonai – kiekvieną savaitę pasiekiami rezultatai:

Gautų pareigybių skaičius;

Išspausdintų skelbimų skaičius;

Pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius;

Atmestų/atsiimtų prašymų skaičius;

Užbaigtų konkursų skaičius;

Kompleksinio vertinimo skaičius;

Įstaigų vadovų pateiktų prašymų skaičius.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS