Paslaugos

 

Informacija įstaigoms, kurių prašymai skelbti konkursus pateikti iki birželio 30 d.

2020-06-29

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalios naujos redakcijos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (toliau – Metodika). Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos konsultuoja, kaip įstaigoms elgtis, kai prašymas paskelbti konkursą pateiktas iki šių metų birželio 30 d., o laimėtojas bus priimamas į pareigas po šios datos.

Įstaigoms pateikus Valstybės tarnybos departamentui prašymą paskelbti konkursą iki šių metų birželio 30 d. imtinai, toks konkursas bus paskelbtas su pateiktame prašyme esančiu pareigybės aprašymu, patikrinus pareigybės aprašymo atitiktį iki 2020 m. birželio 30 d. galiojančios Metodikos redakcijos reikalavimams. Konkurso laimėtoją priimant į pareigas po šių metų liepos 1 d., jis turės būti supažindinamas su naujai parengtu pareigybės aprašymu, atitinkančiu nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliosiančios Metodikos redakcijos reikalavimus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ 3.2 papunktis nustato, kad jeigu toks asmuo neatitiks pagal naujos redakcijos Metodiką pakeistame pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų, jam turės būti parengtas pareigybės aprašymas ne pagal patvirtintą pareigybės aprašymo ruošinį ir jame turės būti nustatomi tik tie specialieji reikalavimai, kuriuos jis atitinka.