Paslaugos

 

Informuojame apie deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankas

2020-04-30

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas), įgyvendindamas valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, ne tik centralizuotai organizuoja konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, bet ir Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose sklaidą, organizuoja jų atrankas ir atrenka pretendentus į šias pareigas.

2019 metais Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje paskelbė 482 skelbimus į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, suorganizavo 5 atrankas į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose. Taip pat Valstybės tarnybos departamentas įvertino laisvų pareigų tarptautinėse organizacijose ir institucijose pobūdį ir nustatė, kad laisvų pareigų pobūdis susijęs tik su vienos valstybės institucijos atliekamomis funkcijomis ir pagal priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis toje valstybės institucijoje, pateikė 4 pavedimus konkrečioms valstybės institucijoms atrinkti pretendentus į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose.

2020 m. balandžio 28 d. sėkmingai įvyko pirmoji 2020 metais atranka į deleguoto eksperto pareigybę į hibridinių grėsmių vyriausiojo analitiko pareigas Europos kovos su mišriomis grėsmėmis kompetencijos centre (Hybrid CoE) vaizdo konferencijos formatu: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje ir kiekvieno dalyvaujančio pretendento individualioje prisijungimo vietoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius.

Pretendentai apie surinktus balus yra informuoti elektroniniu paštu. Atranką laimėjusio pretendento dokumentai pateikti oficialiu raštu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 patvirtintomis Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklėmis.

Pažymėtina, kad 2020 m. balandžio 28 d. Valstybės tarnybos departamentas savo interneto svetainėje yra paskelbęs 229 skelbimus į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose ir pateikęs 3 pavedimus atrinkti pretendentus į laisvas pareigas konkrečioms valstybės institucijoms, su kurių atliekamomis funkcijomis yra susijęs laisvų pareigų tarptautinėse organizacijose ir institucijose pobūdis. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės tarnybos departamentas yra atsakingas už nacionalinės atrankos į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose organizavimą ir vykdymą. Galutinę atranką į laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose atlieka tarptautinė priimančioji institucija.

2020 m. gegužės 6 d. planuojama atranka į Tyrimų ir išmoktų pamokų skyriaus eksperto pareigas NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre (NATO ESKC). Ši atranka taip pat vyks vaizdo konferencijos formatu. Aktuali informacija apie laisvas pareigas į tarptautines organizacijas ir institucijas yra skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, skiltyje Deleguotieji nacionaliniai ekspertai.

Informacija apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, t.y. stažuotes, skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skiltyje Stažuotės ir kursai. Šiuo metu kviečiama teikti paraiškas dėl Kazachstano Viešojo administravimo akademijos teikiamų stipendijų Tarptautinių santykių ir Viešosios politikos magistrantūros studijų programoms Kazachstane 2020 – 2021 metams. Taip pat informuojama apie vokiečių kalbos kursus 2020 m. ES institucijų pareigūnams ir ES valstybių ministerijų darbuotojams, palaikantiems darbo ryšius su Europos Sąjunga.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS