Paslaugos

 

Įsigaliojo Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimai

2020-12-29

2020 m. gruodžio 8 d. įsigaliojo Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos (toliau – metodika) pakeitimai (2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1361 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“).

Pakeitimais atsisakyta valstybės tarnautojų pareigybių lygmenų pavadinimų įvardijimo, keičiamas reikalaujamos vadovaujamojo darbo patirties metų skaičius, didinamas VII lygmens pareigybėms nustatomų veiklos valdymo ir lyderystės kompetencijų pakankamas lygis. Patikslinti išsilavinimo, patirties tam tikros veiklos srityje (-se) reikalavimai, vietoje politikos formavimo srities įtvirtinama administracinio reglamentavimo sritis, vietoje teisės srities – teisės (išskyrus administracinį reglamentavimą) veiklos sritis.

Pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys, nustatoma viena arba abi alternatyvos iš metodikoje nustatytų išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimų ir (ar) reikalavimų alternatyvų, pasirenkamos ne mažiau kaip trys pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos (išskyrus įstaigos vadovo pareigybes).

Pagal pakeistas metodikos nuostatas bus aprašomos ir vertinamos tik naujai steigiamos ir laisvos (neužimtos) valstybės tarnautojų pareigybės, išskyrus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytą išlygą dėl laisvų (neužimtų) pareigybių peržiūros diplomatinės tarnybos institucijose ir Lietuvos kariuomenėje

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS