Paslaugos

 

Įvyko pirmasis mišrus valstybės tarnybos konkursas

2020-07-07

Praėjusią savaitę pirmą kartą konkursas į valstybės tarnybą vyko mišriu būdu: dalis pretendentų atvyko į konkursą Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o vienas jungėsi nuotoliniu būdu iš užsienio.

Konkursai ir atrankos į valstybės tarnybą vyksta keletu būdu: gyvai, kai visi komisijos nariai ir pretendentai renkasi Valstybės tarnybos departamente ar tarnautojo ieškančioje valstybės ar savivaldybės įstaigoje, arba nuotoliniu būdu.

Nuotoliniai konkursai ir atrankos iki šiol vykdavo dviem būdais. Pirmasis – iš dalies nuotolinis, kai Valstybės tarnybos departamento atstovai pretendentų vertinimo komisijos darbe dalyvauja nuotoliniu būdu iš departamento patalpų, o kiti komisijos nariai bei pretendentai – tarnautojo ieškančios įstaigos patalpose. Antrasis – visiškai nuotolinis, kai tiek komisijos nariai, tiek pretendentai, tiek stebėtojai yra savo patalpose. Tokiu būdu valstybės tarnautojų konkursai bei pakaitinių atrankos vyko karantino metu. Lietuva – bene vienintelė EBPO šalis, kuriai pavyko per trumpą laiką 100 proc. pereiti prie visiškai nuotolinės valstybės tarnautojų atrankos.

Siekdamas sudaryti pretendentams kuo palankesnes sąlygas dalyvauti atrankoje į valstybės tarnybą, neseniai Valstybės tarnybos departamentas patvirtino ir trečiąjį būdą – mišrų, kai komisijos nariai bei pretendentai yra Valstybės tarnybos departamento arba tarnautojo ieškančios įstaigose patalpose, o dalis pretendentų, dėl svarbių priežasčių negalintys atvykti į vertinimą komisijoje, komisijos pirmininkui leidus, gali dalyvauti nuotoliniu būdu.

Būtent šis mišrus atrankos būdas ir buvo pirmą kartą išbandytas organizuojant Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Veiklos koordinavimo ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo konkursą. Visi komisijos nariai ir pretendentai atvyko į Valstybės tarnybos departamentą, o vienas pretendentas jungėsi nuotoliniu būdu iš užsienio šalies – Švedijos. Pasak komisijos narių, ryšys buvo puikus, o konkursas baigėsi sėkmingai – buvo išrinkti du laimėtojai, iš kurių vieną pasirinks į pareigas priimantis asmuo.

Tikimasi, kad lanksti atrankos į valstybės tarnybą tvarka pritrauks į valstybės tarnybą daugiau talentingų žmonių, šiuo metu gyvenančių, dirbančių, studijuojančių kitose šalyse. Taip pat neprarasime pretendentų, kurie dėl svarbių aplinkybių – ligos, komandiruotės ar kt. – negali atvykti į vertinimą komisijoje.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS