Paslaugos

 

Ką svarbu žinoti valstybės tarnautojams norint dirbti kitą darbą - rekomendacijos

2020-05-20

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyrius parengė rekomendacijas, reglamentuojančias valstybės tarnautojų teisę dirbti kitą darbą (toliau - Rekomendacijos).

Valstybės tarnybos įstatymas leidžia valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą). Tačiau kitas darbas gali būti dirbamas tik, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą.

Rekomendacijose apžvelgtos teisės aktų nuostatos, susijusios su valstybės tarnautojų teise dirbti kitą darbą, darbu pagal darbo sutartį, darbo laiku, taip pat dėl valstybės tarnautojų veiklos, kai darbo sutartis nėra sudaroma, kito darbo užsienio valstybėje, kito darbo kasmetinių atostogų metu ir kt. Išsamiau su Rekomendacijomis galima susipažinti čia.