Paslaugos

 

Keičiasi pakaitinių valstybės tarnautojų atranka

2021-07-29

Š. m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, kuriais decentralizuojama pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranka.

Nuo šiol ją organizuos ne Valstybės tarnybos departamentas, o pačios pakaitinių tarnautojų ieškančios valstybės ir savivaldybių įstaigos. Įstaigos bus atsakingos už visus atrankos organizavimo etapus – nuo atrankos paskelbimo, pretendentų atitikties pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams tikrinimo iki atrankos komisijos sudarymo ir pretendentų vertinimo komisijoje. Taip pat Valstybės tarnybos departamento specialistai nebedalyvaus pakaitinių tarnautojų atrankos komisijose. Valstybės tarnybos departamentui liekanti funkcija – tikrinimas, ar pareigybės aprašymas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimus.

Pakaitinių tarnautojų atrankų skelbimai ir toliau bus skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) Valstybės tarnybos portale. Pretendentams prašymų teikimo būdas taip pat nesikeičia – ir toliau prašymus teiks per VATIS savitarnos modulį.

Pakaitinių tarnautojų atrankos, kurių procesai buvo pradėti iki rugpjūčio 1 d., bus baigiami vykdyti senąja tvarka – centralizuotai.

Įstaigų dėmesiui! Visais techniniais klausimais dėl atrankų skelbimo per VATIS konsultuoja sistemos tvarkytojas Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS