Paslaugos

 

Kompleksiniame vertinime dalyvavęs dr. Audrius Valotka: „Nuo pirmos sekundės pradėk dirbti 120 procentų pajėgumu, nes kitaip tau pristigs laiko“

2020-01-07

2019 m. sausio 1 d. įteisinus centralizuotą valstybės tarnautojų atranką Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prieš pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas vertinimą konkurso komisijoje, įvertina jų tinkamumą eiti įstaigos vadovo pareigas kompleksiškai – kompleksinio vertinimo procedūros metu. Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant įvairius vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras.

Nuo 2019 m. kovo 1 iki gruodžio 10 dienos kompleksiniame vertinime dalyvavo 151 pretendentas į įstaigos vadovo pareigas. Į anoniminės apklausos klausimus atsakė 116 kompleksiniame vertinime dalyvavusiųjų pretendentų. Remiantis paminėta apklausa, paaiškėjo, kad Valstybės tarnybos departamento vykdomu kompleksiniu vertinimu yra patenkinti arba labai patenkinti 67,24 procentai respondentų. Kalbamės su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto asistentu dr. Audriumi Valotka, kuris 2019 m. lapkričio mėnesį dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotame kompleksiniame vertinime.

‑ Kaip jautėtės pirmą kartą dalyvaudamas kompleksiniame vertinime?

- Po vertinimo maniau, kad visiškai sužlugau. Bendras įspūdis toks – labai sunkus egzaminas. Labai sunkus netgi man, nors esu dirbęs personalo vadovu, daug valandų praleidęs kitoje stalo pusėje, pats užduodamas klausimus, priiminėdamas, testuodamas žmones. Iš kitos pusės, buvo profesinės pagarbos jausmas – egzaminas gerai parengtas, palieka įspūdį.

- Kompleksinis vertinimas trunka 3 su puse, 4 valandas. Ar tokia trukmė yra pakankama, o gal kaip tik per ilga, siekiant įvertinti būsimo įstaigos vadovo bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas?

- Aš manau, kad tai yra individualu, nes egzaminuojami įvairūs žmonės, pavyzdžiui, akademinėje aplinkoje mes matome, kaip studentai sunkiai atlaiko pusantros valandos paskaitas. Pati trukmė nėra gąsdinanti, nes kai kurie egzamino komponentai imituoja realų gyvenimą, o juk darbe būna, kad neturi laiko nueiti papietauti. Taigi nemanau, jog tai kažkas neįveikiama. Be to, šis egzaminas yra iš kelių dalių, ir tos dalys gerokai skiriasi.

- Ar kompleksinis vertinimas padeda būsimo įstaigos vadovo savirefleksijai?

- Mano atveju jeigu ir padėjo, tai nedaug, nebent pirmoji vertinimo dalis, kurioje dar nesuvokiau, jog viskas turi vykti labai greitai. Teko atgaivinti greito, operatyvaus, keliais frontais atliekamo darbo įgūdžius.

- Kokių turėtumėte patarimų kitiems pretendentams į įstaigų vadovų pozicijas, kurie dalyvaus kompleksiniame vertinime?

- Patarimų neduočiau, tiesiog pasakyčiau tik vieną dalyką – labai svarbu laiko faktorius, todėl nuo pirmos sekundės pradėkite dirbti 120 procentų pajėgumu, nes kitaip pristigs laiko.

- Ar pakako Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistų ir portalo pateiktos informacijos apie pasiruošimą kompleksiniam vertinimui?

- Ruošiantis ši informacija buvo naudinga, jos pateikta nei per daug, nei per mažai, labai tiksliai, aiškiai. Apskritai nuo to momento, kai atėjau į VTD egzamino patalpas ir atidaviau telefoną, man viskas labai patiko. Viskas gerai apgalvota, puikiai sustyguota.

‑ Kaip vertinate kompleksinio vertinimo procedūrą?

‑ Labai gerai. Bendravimas buvo korektiškas, neutralus, nesijautė nei noro padėti, nei trukdyti. Patiko vertinimui parengti dokumentai, imituojantys darbo situaciją.

- Ar po šios vertinimo procedūros jautėtės geriau pasirengęs konkursui?

- Turbūt ne, nes konkurse buvo pateikti specifinio turinio klausimai. Nors, kai įveiki tokį egzaminą, gal iš tikrųjų pilkosios smegenų ląstelės pradeda geriau dirbti – nebent tokiu požiūriu.

‑ Ačiū Jums už pokalbį.

Po kompleksinio vertinimo dr. A. Valotka dalyvavo konkurse į Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pareigas, tapo vienu iš dviejų konkurso nugalėtojų. Kultūros ministrui pasirinkus dr. A. Valotką, nuo 2020 metų sausio 2 dienos jis pradėjo eiti Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pareigas.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS