Paslaugos

 

Konkurse į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas – net 123 prašymai

2020-10-05

Į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausiojo specialisto konkursą, kuris vyko šių metų rugsėjo 16, 17 dienomis Valstybės tarnybos departamente ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje nuotoliniu būdu, prašymus pateikė net 123 pretendentai, iš kurių pareigybei keliamus reikalavimus atitiko 109, o konkurse dalyvavo 33 pretendentai. Kviečiame skaityti interviu su šio konkurso komisijos nare Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja Diana Greiče.

Ar yra anksčiau tekę dalyvauti konkurso į valstybės tarnautojo pareigas komisijoje komisijos nario teisėmis?

Nario teisėmis dalyvavau pirmą kartą.

Kokį įspūdį paliko šio konkurso organizavimas?

Įspūdis labai geras, nes informacija buvo aiškiai, suprantamai ir laiku pateikta.

Konkursas vyko naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, nuotoliniu būdu. Kaip vertinate šį konkursų organizavimo būdą?

Vertinu gerai, nes yra galimybė išspręsti šiuo metu susidariusią situaciją, taip pat yra taupomos įstaigų lėšos, nes nereikia važiuoti į Vilnių, mokėti už komandiruotes ir gaišti laiko nuvykimui bei parvykimui.

Kaip vertinate konkurse dalyvavusius pretendentus, jų motyvaciją?

Iš 33 pretendentų, kurie laikė testą, interviu pokalbiui atrinktos trys pretendentės, kurios buvo lygiavertės. Man buvo sunku vertinti motyvaciją, nes dviejų pretendenčių atsakymai buvo panašūs į tuos, kuriuos galima rasti internete straipsniuose apie dalyvavimą darbo pokalbiuose. Jų atsakymai, kodėl pretenduoja į šią poziciją, buvo bendresnio pobūdžio – norima dirbti valstybės tarnyboje. Tuo tarpu vienos pretendentės atsakymas apie motyvaciją skyrėsi, nes ji konkrečiai nurodė, kodėl nori dirbti Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriuje.

Ar centralizavus valstybės tarnautojų atrankos sistemą, Jūsų nuomone, ji tapo skaidresnė, efektyvesnė ir leidžianti nešališkai atrinkti geriausius pretendentus palyginti su prieš tai buvusia sistema?

Kai konkursai buvo rengiami įstaigoje, viskas vyko greičiau ir organizuočiau, nes nereikėjo derintis su kita įstaiga. Kita vertus, nors konkurso derinimo procedūros šiuo metu yra ilgesnės, bet konkursas vyko sklandžiai net ir sulaukus 33 pretendentų, o tai parodo, jog viskas yra sutvarkoma. Vis dėlto galima išskirti pretendavusiųjų neatsakingumą, nes iš 109, kurie atitiko reikalavimus, atvyko tik 33, o likusieji net nepranešė, jog nedalyvaus konkurse.

Dėl skaidrumo – galbūt, nes įstaigos kartais galimai būna suinteresuotos konkrečiais pretendentais. Tuo tarpu centralizuotos atrankos atveju įsijungia Valstybės tarnybos departamentas, kuris valstybės tarnautojus vertina ir atrenka ne pagal suinteresuotumą, o pagal konkurse parodytas kompetencijas.

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, centralizuotai organizuojantis konkursus ir atrankas į valstybės tarnybą, primena pretendentams, nusprendusiems nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, kad jie privalo atsiimti pateiktus prašymus iki pretendentų vertinimo komisijoje vertinimo dienos.

Pašnekovę kalbino Audrius Dabrovolskas, Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Administravimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS