Paslaugos

 

Kviečiame personalo specialistus dalyvauti apklausoje dėl aktualių metodinių konsultacijų temų 2022 metais

2022-01-31

Vadovaudamasis Valstybės tarnybos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983, 9.3 papunkčiu, kuriuo Valstybės tarnybos departamentas įpareigotas teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo, Valstybės tarnybos departamentas planuoja tęsti konsultacijų ciklą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

Anketą dėl metodinių konsultacijų temų 2022 m. rasite ČIA. Ją prašome užpildyti iki 2022 m. vasario 4 d. Dėkojame už bendradarbiavimą.

2021 m. Valstybės tarnybos departamentas surengė 16 metodinių konsultacijų, kuriose dalyvavo daugiau nei tūkstantis dalyvių. 2021 m. gruodžio mėnesį atliktos valstybės ir savivaldybių įstaigų personalo specialistų apklausos duomenimis, 95,63 proc. metodinėse konsultacijose dalyvavusių respondentų jų kokybę įvertino gerai ir labai gerai.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS