Paslaugos

 

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje

2017-02-22

Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui (toliau – Programa) skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams ar jų grupėms (2–8 asmenims), norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija bei trys autonominiai regionai: Alandų ir Farerų salos bei Grenlandija.

Paraiškas dalyvauti Programoje 2017 metais galima teikti nuo vasario 16 d. iki kovo 30 d.

Programos tikslai:

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą.

Metinis bendras Programos biudžetas – 300 000 eurų.

Programa padengia iki 60 proc. kelionės, draudimo, apgyvendinimo, dienpinigių išlaidų (likusią dalį finansuoja paraiškos teikėjo įstaiga).

Paraiškų teikimas ir svarstymas:

 • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu platformoje http://www.nb8grants.org/.
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.
 • Būtina aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse.
 • Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje); stažuotės (iki 20 darbo dienų vienoje šalyje); galimybė tinklaveikai.
 • Būtina susirasti priimančias įstaigas Šiaurės šalyse ir gauti jų sutikimo laiškus.
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai.
 • Sprendimai nėra skųstini.
 • Lėšos turi būti panaudotos per 12 mėnesių nuo finansavimo skyrimo.

Programos nuostatus ir papildomos informacijos rasite čia ir čia.

Paramą gavę projektai: 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 m.

2016 m. 20 Lietuvos įstaigų (iš 21) buvo patvirtintos ir dalyvavo programoje.

Programą administruoja Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje.

Programos koordinavimas ir konsultavimas dėl paraiškų teikimo (kreiptis tik angliškai):

Madis Kanarbik
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje
Tel.: +372 7 423 625
Mob.: 372 50 46570
El. paštas: public.administration@norden.ee
http://www.norden.ee/

Bendro pobūdžio informacija apie Šiaurės Ministrų Tarybos veiklą:

Brigita Urmanaitė
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 212 3695
El. paštas: brigita@norden.lt
http://www.norden.lt/

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos valdymo grupės narys:

Aistis Rusteika
Valstybės tarnybos departamentas
Labdarių g. 8, Vilnius,
tel. (8 5) 205 3981,
El. p. aistis.rusteika@vtd.lt
http://www.vtd.lt/