Paslaugos

 

Kviečiame Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskričių valstybės tarnautojus į nuotolinius tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus

2020-11-12

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoja nuotolinius tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskričių valstybės tarnautojams.

Į nuotolinius mokymus kviečiame Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskričių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovus, karjeros, statutinius, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), dirbančius viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse, taip pat valstybės tarnautojus, vykdančius ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę.

Vilniaus apskrities mokymai vyks:

2020 m. lapkričio 17, 25 d. (žr. darbotvarkę).

2020 m. gruodžio 1, 8, 15, 17 d. (žr. darbotvarkę).
Registruotis prašome ČIA.

Kauno apskrities mokymai vyks:

2020 m. lapkričio 23 d. (žr. darbotvarkę).

Registruotis prašome ČIA.

2020 m. lapkričio 26 d. (žr. darbotvarkę).

Registruotis prašome ČIA.

Klaipėdos apskrities mokymai vyks:

2020 m. lapkričio 30 d. (žr. darbotvarkę).

Registruotis prašome ČIA.

Detalesnė informacija bus pateikta į mokymus užsiregistravusiems dalyviams.

Mokymai organizuojami Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ pagal bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS