Paslaugos

 

Lietuvos statistikos departamente aptarti centralizuotai vykdomi konkursai ir atrankos

2019-10-17

Šių metų spalio 16 dieną Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Gediminas Miškinis susitiko su Lietuvos statistikos departamento vadovybe.

Susitikime taip pat dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vedėja Rasa Tumėnė, Visuomenės informavimo specialistas Audrius Dabrovolskas, laikinai Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus funkcijas atliekanti Daiva Jurelevičienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja Jūratė Petrauskienė ir Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Simona Stonienė.

Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su Lietuvos statistikos departamento pateikiamais prašymais organizuoti konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas. Lietuvos statistikos departamentas šiais metais pateikė 59 prašymus organizuoti konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas ir pagal šį rodiklį yra viena iš daugiausiai prašymų organizuoti konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas pateikianti įstaiga.

Susitikime taip pat svarstytas galimas bendradarbiavimas, be to, Lietuvos statistikos departamento vadovybė išskyrė Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų profesionalumą konsultuojant įvairiais valstybės tarnybos klausimais tiek Klausimų-atsakymų skiltyje, tiek ir telefonu. Tokie susitikimai su daugiausiai prašymų į valstybės tarnautojų pareigas pateikiančiomis įstaigomis planuojami ir toliau.