Paslaugos

 

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos organizuos tarnybinių pasų išdavimą

2019-09-30

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja, jog nuo šių metų spalio 1 dienos įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo redakcija Nr. VIII-1527.

Nuo šių metų spalio 1 dienos tarnybinius pasus išduos ir keis Vyriausybės įgaliota įstaiga. Nutarime dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymą Nr. 948, Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgalioja Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlikti Tarnybinio paso įstatyme numatytas funkcijas ir veiksmus.

Atkreipiame dėmesį, kad nutarimo Nr. 948 1.2 punkte įrašytas įgaliojimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai išduoti ir keisti tarnybinius pasus Užsienio reikalų ministerijoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie eidami pareigas vyksta į užsienio valstybes tarnybos tikslais, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų personalui, nurodytam Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS