Paslaugos

 

Nustatytos sąlygos, kada gali būti skelbiama prastova Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų dirbantiesiems karantino laikotarpiu

2020-04-08

2020 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatydama, kad valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.

Primename, kad vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo nuostatomis, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formos yra šios: savišvieta, mokymasis veikloje, mokymasis iš kitų asmenų ir neformalusis švietimas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimas teisės aktais nėra apibrėžtas, todėl kiekviena įstaiga turėtų pasirinkti tinkamas jų kvalifikacijos tobulinimo formas.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS