Paslaugos

 

Parengta rekomendacija dėl apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis

2020-06-29

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyrius parengė Rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo (toliau – Rekomendacija).

Rekomendacijos tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tinkamai taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas dėl valstybės tarnautojų darbo poilsio ir švenčių dienomis, dėl kurių įstaigoms kyla klausimų. Pavyzdžiui, plačiau paaiškintas apmokėjimas už darbą poilsio ar švenčių dienomis įstaigos vadovui ir kitiems pavaldžių asmenų turintiems valstybės tarnautojams, apmokėjimas bei kompensavimas už darbą poilsio ar švenčių dienomis tarnybinių komandiruočių metu bei kai dirbama ne visą poilsio arba švenčių dieną, o tik jos dalį.

Rekomendacijoje pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonės dėl Darbo kodekso 144 straipsnio, kuris reglamentuoja apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis.

Rekomendaciją rasite ČIA.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS