Paslaugos

 

Parengta Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 metais gautų ir išnagrinėtų asmenų ir įstaigų paklausimų, prašymų bei asmenų skundų pažyma

2020-01-14

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) Tarnybos sąlygų skyriaus vyriausiosios specialistės Liuda Ruseckaja, Edita Mielienė ir Rima Tubutienė parengė pažymą apie Valstybės tarnybos departamente 2019 metais gautus ir išnagrinėtus asmenų ir įstaigų paklausimus, prašymus bei asmenų skundus.

Pažymos tikslas – išanalizuoti Valstybės tarnybos departamente gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei asmenų prašymus, paklausimus ir asmenų skundus dėl Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų neaiškumų, identifikuoti pagrindines praktikoje iškylančias problemas ir pateikti pasiūlymų jų sprendimui bei teisinio reglamentavimo tobulinimui.

Iš viso 2019 metais iki gruodžio 30 dienos Valstybės tarnybos departamentas gavo ir išnagrinėjo 67 įstaigų prašymus ir paklausimus, 110 asmenų prašymų, 46 asmenų skundus dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų, 75 asmenų prašymus dėl įtraukimo į pretendentų rezervą ir 40 asmenų prašymų dėl statuso atkūrimo.

Daugiausiai paklausimų gauta iš įstaigų, pavaldžių ministerijoms (32), ministerijų (16) ir savivaldybių administracijų (11). Analizuojant 67 įstaigų prašymus ir paklausimus, Valstybės tarnybos departamente daugiausiai nagrinėtos šios Valstybės tarnybos įstatymo sritys – darbo apmokėjimas, socialinės garantijos ir tarnybinės veiklos vertinimas. Taip pat analizuojant 110 asmenų prašymų – daugiausiai jų buvo susiję su socialinėmis garantijomis, darbo apmokėjimu, centralizuotais konkursais ir atrankomis bei atleidimu.

Vertinant išnagrinėtus skundus, daugiausiai skunduose nagrinėti klausimai: dėl konkursų ar atrankų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo, valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės, pareigybės panaikinimo ir kitų valstybės tarnautojo pareigų siūlymo. Apibendrinant svarbu išskirti, jog 2013 – 2019 metais pastebėta pagrįstų skundų mažėjimo tendencija. 2013 metais pagrįsti skundai sudarė apie 40 proc., 2018 – apie 19,4 procento, o 2019 – tik apie 11,1 procento visų atitinkamais metais išnagrinėtų skundų. Su visa pažyma galite susipažinti čia.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS