Paslaugos

 

Parengtos rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų

2020-06-05

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyrius parengė rekomendacijas dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų (toliau - Rekomendacijos). Rekomendacijos yra taikomos karjeros, pakaitiniams, politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams.

Karjeros, pakaitiniai, politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai gali būti nušalinti remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 40 straipsniu – privalomai arba pasirinktinai. Tiek savo iniciatyva, tiek gavęs teisėsaugos institucijų privalomai vykdyti nurodymą, sprendimą dėl nušalinimo priima į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – atitinkamai Seimo pirmininko, Ministro Pirmininko, savivaldybės mero sprendimu.

Valstybės tarnautojas nušalinamas privalomai, kai:

  1. darbo vietoje pasirodė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  2. jeigu nėra pareigų, į kurias valstybės tarnautojas gali būti perkeltas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka jam uždraudus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba valstybės tarnautojas nesutinka būti perkeltas į kitas pareigas;
  3. kai gaunama informacija, kad valstybės tarnautojas įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinį sunkų arba labai sunkų nusikaltimą arba įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams; .
  4. kitų įstatymų nustatytų subjektų sprendimu.

Valstybės tarnautojas gali būti nušalintas, kai dėl valstybės tarnautojo yra pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas ar tarnybinis patikrinimas ir valstybės tarnautojas toliau eidamas pareigas trukdo ar siekia paveikti tarnybinio nusižengimo tyrimo ar tarnybinio patikrinimo eigą ar rezultatus arba tarnybinio nusižengimo tyrimas ar tarnybinis patikrinimas atliekamas dėl veikos, už kurią valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų.

Išsamiau su Rekomendacijomis galima susipažinti čia.