Paslaugos

 

Pasikeitė Valstybės tarnautojų registro tvarkytojas

2019-08-08

Informuojame, jog remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 765 „Dėl Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, kaip pagrindinio Valstybės tarnautojų registro tvarkytojo, funkcijos perduotos Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Nuo šiol visais Valstybės tarnautojų registro klausimais, tarp jų ir dėl duomenų atnaujinimo bei šio registro tvarkymo teisių suteikimo, prašome kreiptis pagal kompetenciją į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Daugiau informacijos apie Valstybės tarnautojų registro reorganizaciją – internetinėje svetainėje https://www.ird.lt/.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS