Paslaugos

 

Patvirtinta pretendentų į įstaigų vadovus kompleksinio vertinimo tvarka

2019-02-14

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Kompleksinis vertinimas – tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Jį atlieka ne mažiau kaip 2 Valstybės tarnybos departamento ekspertai iki konkurso. Vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama.

Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant įvairius vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras. Jo metu taikomas pusiau struktūruotas interviu ir 2 žodžiu ir/ar raštu atliekamos individualios praktinės užduotys.

Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ji galioja 3 metus.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS