Paslaugos

 

Pozityviai konkursus į valstybės tarnybą vertina ir juos pralaimėjusieji

2023-01-17

Viešojo valdymo agentūra (iki 2023 m. sausio 1 d. – Valstybės tarnybos departamentas) ketvirtus metus atlieka konkursuose į valstybės tarnybą dalyvavusių pretendentų apklausą. Kaip rodo duomenys, jų pasitikėjimas ir pasitenkinimas centralizuota atranka, palyginti su ankstesniais metais, auga. Džiugina tai, kad palankiai apie konkursus, kuriuose dalyvavo, atsiliepia ir jų nelaimėję pretendentai. 58 proc. respondentų buvo laimėję konkursą, 42 proc. – nelaimėję.

2022 m. centralizuotai Valstybės tarnybos departamento (VTD) organizuotoje atrankoje į valstybės tarnybą dalyvavę pretendentai, užpildę VTD pateiktą grįžtamojo ryšio anketą, įvertino pasitenkinimą konkrečių konkursų organizavimu, skaidrumą bei bendrai pasitenkinimą centralizuota atranka.

77 proc. respondentų, 2022 m. užpildę grįžtamojo ryšio anketą, teigė esantys patenkinti konkurso, kuriame dalyvavo, organizavimu. Tai yra netgi daugiau nei Vidaus reikalų ministerijai pavestų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginiame veiklos plane siektas tikslas – 72 proc. 2021 m. patenkintųjų buvo 74 proc.

81 proc. respondentų teigė, kad konkursas, kuriame dalyvavo, jų manymu, buvo organizuotas skaidriai. Pernai tokių respondentų buvo 75proc.

Bendrai centralizuotu konkursų organizavimu 2022 m. pasitikėjo 75 proc. apklaustųjų. 2021 m. šis rodiklis siekė 70 proc.

Palankiai konkrečius konkursus ar bendrai centralizuotą atranką įvertinę pretendentai išskyrė tokius aspektus kaip sklandus konkurso organizavimas, laiku pateikiama išsami ir aiški informacija, komisijos narių nešališkumas, profesionalumas ir kompetencija, dalykiška ir teigiama atmosfera konkurso metu, pateikiamų klausimų tinkamumas ir aiškumas, galimybė dalyvauti konkurse nuotoliniu būdu, konkurso eigos fiksavimas – vaizdo ir garso įrašas.

Konkursus į valstybės tarnybą rasite Valstybės tarnybos portale.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS