Paslaugos

 

Pretendentų dėmesiui: testų rezultatai galioja tik viename konkurse

2020-08-18

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kai kuriuose valstybės tarnautojų konkursuose ir pakaitinių atrankose pradėjo naudoti kompiuterinius testus, skirtus patikrinti pretendentų bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos dirbant valstybės tarnyboje. Kokie dar gali būti taikomi atrankos metodai, rasite Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 46 punkte.

Atkreipiame dėmesį, kad tai – ne tie patys bendrųjų gebėjimų testai, kurie buvo taikomi pagal iš dalies centralizuotos atrankos sistemą ir galiojo 3 metus. Šiuo metu taikomų testų rezultatai, kaip ir kitų užduočių, galioja tik vienam konkrečiam konkursui ar pakaitinių atrankai. Į šiuos testus specialiai registruotis nereikia, jie duodami vertinimo komisijoje metu. Apie tai, kad bus taikomas testas, pretendentai informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS