Paslaugos

 

Priimta nauja tvarka dėl konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo karantino laikotarpiu

2020-03-26

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) informuoja apie kovo 25 d. patvirtintą naują nuotolinių konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų organizavimo tvarką, kuri galios karantino Lietuvos teritorijoje laikotarpiu. Nuotoliniai konkursai ir atrankos vyks Valstybės tarnybos departamento komisijos nariams esant Valstybės tarnybos departamento patalpose, pretendentams į valstybės tarnautojų pareigas esant savo patalpose ir įstaigos, kuri inicijavo konkursą arba atranką, komisijos narių esančiose patalpose.

Remiantis nauja tvarka:

  1. Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas vertinimą komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, inicijuoja Valstybės tarnybos departamentas;
  2. Karantino laikotarpiu Valstybės tarnybos departamento ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų naudojamiems telekomunikacijų galiniams įrenginiams (toliau – TGĮ) taikomi minimalūs techniniai reikalavimai;
  3. Įstaigos, pretendentai ir stebėtojai jungiasi prie Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) administruojamų ryšio programų (prisijungimo duomenis pateikia Informatikos ir ryšių departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistai – toliau KDV priežiūros specialistai);
  4. KDV priežiūros specialistai esant TGĮ techniniams sutrikimams Valstybės tarnybos departamente arba įstaigose – juos pašalina. Pretendentų ir stebėtojų naudojamų TGĮ techninius sutrikimus turi pašalinti patys pretendentai ir stebėtojai;
  5. Jeigu pretendentai ar stebėtojai neužtikrina minimalių techninių reikalavimų jų naudojamiems TGĮ ir patikrinus nustatoma, kad jų TGĮ neatkuria vaizdo ir (ar) garso, ir šių techninių (programinių) sutrikimų negalima pašalinti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, atitinkamai toks pretendentas ar stebėtojas nedalyvauja pretendentų vertinime komisijoje;
  6. Pretendentų vertinimo komisijoje metu patalpose gali būti tik pretendentų vertinimo komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius, vertinami pretendentai ir stebėtojai.

Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas prisijungimo prie nuotolinės atrankos instrukcija pateikiama čia. Kilus klausimams dėl nuotolinio konkurso/atrankos, prašome kreiptis į konkretų nuotolinį konkursą/atranką administruojantį Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus specialistą.

Kovo 27 d. vyks pirmasis konkursas į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas, organizuojamas remiantis nauja tvarka. Siekiant užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, konkursai ir atrankos į valstybės tarnautojų pareigas bus vykdomi prioriteto tvarka nuotoliniu būdu. Prioritetinių konkursų ir atrankų vykdymas derinamas su pačiomis įstaigomis. Primename, kad kovo 25 d. Vyriausybė pratęsė karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS