Paslaugos

 

Rengiant pareigybių aprašymus vis dar pasitaiko klaidų dėl nustatomo reikiamo išsilavinimo

2019-09-30

Atkreipiame dėmesį, kad nebereikia nurodyti studijų sričių, tik studijų kryptis ar krypčių grupes, kurios yra išvardintos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakyme Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“.

Rengiant valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus specialieji reikalavimai dėl nustatomo reikiamo išsilavinimo turi būti formuluojami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme – „turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą“ (formuluotės „arba jam prilygintą", „ne žemesnį kaip" nėra vartotinos) ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 – „nustatomas reikiamas išsilavinimas, papildomai galima nurodyti kvalifikaciją ir studijų kryptį (kryptis)“.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS