Paslaugos

 

Šiuolaikinės ūkio subjektų veiklos priežiūros pagrindų mokymai

2020-05-29

Mokymus organizuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama vieną iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001 ,,Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ veiklų. Mokymuose įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai užtikrins efektyvų ir rezultatyvų verslo priežiūros priemonių taikymą, paskatins ne baudimą, o ūkio subjekto konsultavimą ir metodinės pagalbos jam teikimą. Šiuo metu mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Detali mokymo programa pateikiama čia.

Ko išmoksiu?

Dalyviai bus supažindinti su pažangios verslo priežiūros samprata ir gerosios praktikos pavyzdžiais, priežiūros institucijų veiklos ir rizikos vertinimu, priežiūros pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais ypatumais, mažareikšmiškumo samprata, skundų nagrinėjimu, kontrolinių klausimynų rengimu bei taikymu, vienodu ir kokybišku konsultavimu, dviejų datų taisykle.

Kam skirti mokymai?

Tikslinė auditorija – ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų (įvardytų Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąraše) ir ministerijų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Mokymai skirti inspektoriams, konsultantams, teisininkams, su strateginio planavimo klausimais dirbantiems priežiūros institucijų ir ministerijų darbuotojams, kitiems specialistams, besidomintiems verslo priežiūros aktualijomis.

Ar mokymai kainuoja?

Tiksliniai priežiūros specialistų mokymai priežiūros institucijų ir ministerijų specialistams yra nemokami.

Kada vyksta nuotoliniai mokymai?

Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją mokymų programa ,,Šiuolaikinės verslo priežiūros pagrindai“ įgyvendinama nuotoliniu būdu. Techniniai reikalavimai: interneto prieiga, kompiuteris arba telefonas su vaizdo kamera (rekomenduojama) ir mikrofonu (būtina), Google paskyra (Gmail el. paštas). Nuotoliniai mokymai vyksta kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, numatyta galimybė pasirinkti rytinę (9.00–12.15 val.) arba popietinę (13.00–16.15 val.) grupę.

Mokymų pranašumai ir nauda:

  • Mišrios grupės – unikali galimybė priežiūros specialistams iš visos Lietuvos dalytis savo patirtimi;
  • Didesnis įsitraukimas – nebėra prisirišimo prie konkrečioje teritorijoje (Lietuvos regione) organizuojamų mokymų;
  • Patogesnės sąlygos kelti kvalifikaciją – prisijungimas iš namų ar darbo vietos Jums patogiu laiku;
  • Įtraukiantys mokymai – teorinės žinios gilinamos praktiniuose užsiėmimuose mažose dalyvių grupėse;
  • Profesionalūs lektoriai;
  • Mokymų programa parengta atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekspertų, Pasaulio banko ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas.

Ar yra apribojimų?

Pagal projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, taisykles, tas pats asmuo nemokamai gali dalyvauti mokymuose tik vieną kartą. Dalyvauti mokymuose gali asmenys, nuo 2019 m. vasario mėn. nedalyvavę Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotuose mokymuose temomis: „Kokybiško konsultavimo įgūdžių tobulinimas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioje institucijoje“ ir „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymas ir taikymas“. Mokymų organizatoriai turi teisę, patikrinę Jūsų galimybę dalyvauti mokymuose, nepatvirtinti Jūsų registracijos (apie tai būsite informuoti). Iškilus klausimų dėl galimybės dalyvauti mokymuose, prašom susisiekti su organizatoriais nurodytais kontaktais.

Kaip užsiregistruoti?

Būtina išankstinė registracija. Registruojamasi aktyvavus nuorodą ir užpildžius interneto puslapyje skelbiamą registracijos formą https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/verslo-prieziuros-specialistu-mokymai. Nepavykus užsiregistruoti ar kilus kitų papildomų su mokymais susijusių klausimų, prašom kreiptis į toliau nurodytą kontaktinį asmenį. Skelbimas galioja iki – 2020-11-17. Nuotolinių mokymų dienotvarkė pateikiama čia.

Maloniai kviečiame priežiūros institucijų ir ministerijų darbuotojus tobulinti žinias ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje ir taip prisidėti prie vienodo verslo veiklos priežiūros taikymo Lietuvoje.

Kontaktinis asmuo – Indrė Pažarskienė, tel. 8 706 64 756, el. p. indre.pazarskiene@eimin.lt