Paslaugos

 

Tarnybinių pasų išdavimas perduotas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2019-10-04

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2019 m. spalio 1 dienos įgaliojo Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoti ir keisti tarnybinius pasus.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos baigs vykdyti tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu, sunaikinimo procedūras, pradėtas iki naujos Lietuvos Respublikos Tarnybinio paso įstatymo redakcijos Nr. VIII-1527 įsigaliojimo.