Paslaugos

 

Telšių apskrities valstybės tarnautojus kviečiame į tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymus

2020-07-23

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kviečia Telšių apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovus, karjeros, statutinius, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), dirbančius viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse, į tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus.

Mokymai vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. Registruotis prašome Valstybės tarnybos portale užpildant registracijos formą, skiltyje „Apklausos“ pasirinkus „Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Telšių apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo

Darbotvarkė ir kita svarbi informacija ČIA.

Mokymai organizuojami Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ pagal bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS