Paslaugos

 

Tobulinama valstybės tarnautojų atranka - siekiama sukurti ir valstybės tarnautojų atrankoje įdiegti kompetencijomis grįstus atrankos instrumentus pasinaudojant Europos Sąjungos parama

2020-02-12

Vasario 7 dieną Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pristatyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“ pirmosios veiklos „ES šalyse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos sistemų tyrimo ir gerosios patirties Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegimo galimybių studijos parengimas“ rezultatai. Studiją atliko UAB „TMD partneriai“ ir paslaugos teikėjo partneris „ISM Vadybos ir ekonomikos institutas“.

Pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, ministerijos viceministrė Beata Maliušicka, ministrės patarėja Milena Gečis, Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės vadovė Irina Malukienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, vicekancleris Alminas Mačiulis, Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės vyresnioji patarėja Goda Aleksaitė ir Vyresnioji patarėja strateginio valdymo klausimais Agnė Ignatavičienė, Viešojo valdymo grupės vadovė Jurgita Žilinskienė ir Personalo valdymo skyriaus vedėja Renata Sadzevičiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja Kristina Šimkutė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto dekanas profesorius Vainius Smalskys, be to, Valstybės tarnybos departamento direktorius Gediminas Miškinis, Atrankų skyriaus ir Tarnybos sąlygų skryriaus vedėjai, patarėjai ir specialistai.

Rengiant studiją buvo apklausta 10 organizacijų, veikiančių Belgijoje, Danijoje ir Suomijoje. Taip pat nustatyti gerosios patirties pritaikymo iššūkiai, kurie yra susiję su kompetencijomis grįstu vertinimu, atrankos proceso planavimu. Studijos metu atlikta atrankos proceso Lietuvoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė parodė, kad šiuo metu Valstybės tarnybos departamentui vykdant centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas padidėjo konkursų skaidrumas lyginant su prieš tai veikusia dalinai centralizuota konkursų ir atrankų sistema. Viena nustatytų silpnybių – pakaitinių atrankos sistema, kuri laiko atžvilgiu nėra efektyvi, be to, Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (VATIS) nėra pakankamai lanksti ir patogi. Tarp galimybių buvo išskirta ir toliau didinti konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimą ir vykdymą nuotoliniu būdu, pasitelkiant telekomunikacijų galinius įrenginius.

Pristatyme dalyvavusios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės nuomone, valstybės tarnyba ir viešasis sektorius turėtų būti tobulinamas, jog būtų pritraukiami tinkamiausi pretendentai, be to, Valstybės tarnybos departamentas galėtų tobulinti ir įstaigų vadovų atranką. Po pristatymo vykusios diskusijos metu taip pat buvo iškelti klausimai dėl Valstybės tarnybos departamento galimybių vykdyti ne tik konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas, bet ir vykdyti mokymus, atlikti atrinktų įstaigų vadovų priežiūrą. Taigi, aukštesnioji valstybės tarnyba ir įstaigų vadovų atranka ilguoju laikotarpiu galėtų tapti pagrindiniu prioritetu.

Pristačius pirmosios projekto veiklos rezultatus „ES šalyse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos sistemų tyrimo ir gerosios patirties Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegimo galimybių studijos parengimas“, toliau nuo 2020 m. kovo iki 2021 m. vasario bus sukurti ne mažiau kaip 7 Valstybės tarnautojų atrankos instrumentai (metodikos) bei užtikrinta jų integracija į valstybės tarnautojų atrankos procesą. Be to, bus atliekami sukurtų instrumentų (metodų) taikymo mokymai, kurių metu planuojama apmokyti ne mažiau kaip 80 mokymų dalyvių parinkti tinkamiausią atrankos metodą. Tinkamiausio atrankos metodo parinkimas leis geriau įvertinti pretendentų kompetencijas, tinkamumą užimti pareigas. Šiais mokymais ir bus užbaigtas projektas 2021 m. liepos mėnesį.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS