Paslaugos

 

Valstybės tarnautojų diena: kas naujo valstybės tarnyboje?

2020-06-23

Birželio 23-ąją valstybės tarnautojai švęs savo profesinę šventę – Tarptautinę valstybės tarnautojų dieną. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kolektyvas sveikina kolegas valstybės tarnautojus ir dėkoja už bendradarbiavimą šiuo pokyčių ir iššūkių metu.

Centralizuota atranka pelnė pretendentų pasitikėjimą

Pastaruosius pusantrų metų tiek Valstybės tarnybos departamentas, tiek visos valstybės ir savivaldybių įstaigos susidūrė su dideliais iššūkiais. Nuo 2019 m. įsigaliojo naujoji Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, kompetencijomis pagrįsta centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema, pradėtas pretendentų į įstaigų vadovus kompleksinis vertinimas ir kitos atrankos naujovės.

„Teko mokytis naujų dalykų, tobulėti visoms įstaigoms, o ypač mums, Valstybės tarnybos departamentui. Todėl dėkojame kolegoms, kurie negailėjo pasiūlymų, patarimų „prisijaukinant“ naująją centralizuotą tarnautojų atrankos sistemą. O kad mūsų bendros pastangos duoda rezultatų, rodo mūsų pagrindinių klientų – pretendentų į valstybės tarnybą – apklausų duomenys“, – sako Valstybės tarnybos departamento direktorius Gediminas Miškinis.

Kaip rodo departamento atliktos apklausos, net 76 proc. konkursuose dalyvavusių pretendentų mano, kad jie buvo organizuoti skaidriai. Palyginimui – konkursus pagal anksčiau galiojusią iš dalies decentralizuotą tvarką kaip skaidrius vertino 70 proc. juose dalyvavusių asmenų. Didesnis ir bendras pretendentų pasitikėjimas centralizuotu konkursų organizavimu, palyginti su konkursų organizavimu įstaigose. Centralizuotu konkurso organizavimu pasitiki 74 proc. apklaustųjų. Konkursų organizavimu įstaigose 2018 m. pasitikėjo tik 55 proc. respondentų.

Pradėti nuotoliniai konkursai

Nuo 2019 m. Valstybės tarnybos departamentas organizuoja ir nuotolinius konkursus į valstybės tarnybą. Praėjusiais metais taip vyko apie 25 proc. konkursų. Jų metu įgyta patirtis buvo pritaikyta karantino dėl COVID-19 metu. Lietuvai vienintelei iš EBPO šalių karantino metu pavyko visus 100 proc. valstybės tarnautojų konkursų organizuoti nuotoliniu būdu. Nuo karantino paskelbimo kovo 16 d. buvo surengta 319 nuotolinių konkursų į valstybės tarnybą.

Šiuo metu įteisinti trys nuotolinių konkursų būdai. Pirmasis, kai Valstybės tarnybos departamento atstovai pretendentų vertinimo komisijos darbe dalyvauja nuotoliniu būdu iš departamento patalpų, o kiti komisijos nariai bei pretendentai – tarnautojo ieškančios valstybės ar savivaldybės įstaigos patalpose. Antrasis – visiškai nuotolinis, kai tiek komisijos nariai, tiek pretendentai, tiek stebėtojai yra savo patalpose. Ir trečiasis – mišrus, kai komisijos nariai bei pretendentai yra arba Valstybės tarnybos departamento, arba tarnautojo ieškančios įstaigos patalpose, o dalis pretendentų, dėl svarbių priežasčių negalintys atvykti į vertinimą komisijoje, pateikę tai įrodančius dokumentus ir Valstybės tarnybos departamento direktoriui leidus, gali dalyvauti nuotoliniu būdu.

Tokiu lanksčiu požiūriu siekiama padaryti konkursus patogesnius pretendentams, pritraukti į valstybės tarnybą kuo daugiau talentingų žmonių, sudaryti galimybę atrankoje į valstybės tarnybą dalyvauti šiuo metu užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams.

Svarbi naujovė – kompetencijomis grįsta valstybės tarnautojų atranka

Viena iš svarbiausių dabartiniu Valstybės tarnybos įstatymu įtvirtintų naujovių – kompetencijomis grįsta valstybės tarnautojų atranka. Tai reiškia, kad vertinimo komisijoje metu pagrindinis dėmesys skiriamas ne pretendento teisės aktų išmanymui, o kompetencijoms – gebėjimui atlikti tam tikrą veiklą remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. Tai sukuria galimybę kryptingai formuoti įstaigų personalą taip, kad jis atitiktų pagrindines valstybės tarnybos vertybes bei funkcijas. Taip pat prisideda prie visuomenės pasitikėjimo valstybės tarnyba bei valstybės tarnybos reputacijos stiprinimo.

Įstaigų vadovų atranka papildyta dar viena procedūra – prieš vertinimą komisijoje Valstybės tarnybos departamento ekspertai atlieka pretendentų kompleksinį vertinimą, kurio tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką. Kompleksinio vertinimo išvados papildo informaciją apie pretendentus ir leidžia komisijų nariams tikslingiau pasiruošti pretendentų vertinimui komisijoje ir priimti sprendimus dėl tinkamiausių pretendentų.

Sistemingą kompetencijų vertinimą atrankoje įtvirtins Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis, kuris įsigalios nuo šių metų liepos 1 d.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS