Paslaugos

 

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaita pateikiama iki 2023 m. vasario 1 d.

2023-01-23

Primename, kad remiantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.1176, 12 punktu, įstaigos iki 2023 m. vasario 1 d. Viešojo valdymo agentūrai turi pateikti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą už praėjusius metus. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) sudarytos formos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaita teikiama per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Visa informacija, kaip pildyti ataskaitą, pateikiama VATIS pranešime.