Paslaugos

 

Valstybės tarnautojus ir kitus viešojo sektoriaus darbuotojus skatiname dalyvauti Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje

2020-02-11

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja apie Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą (toliau – Programa), kurią administruoja Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje. Programoje gali dalyvauti valstybės tarnautojai ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai ar jų grupės (nuo 2 iki 8 asmenų), norintys vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantys bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Programos tikslai:

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą;

Programa padengia iki 60 procentų kelionės, draudimo, apgyvendinimo, dienpinigių – likusią dalį finansuoja paraiškos teikėjo įstaiga. Paraiškų teikimas ir svarstymas:

 • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu platformoje www.nb8grants.org;
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai;
 • Būtina aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse;
 • Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje); stažuotės (iki 20 darbo dienų vienoje šalyje); galimybė tinklaveikai;
 • Būtina susirasti priimančias įstaigas Šiaurės šalyse ir gauti jų sutikimo laiškus;
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba;
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai;
 • Sprendimai nėra skųstini.

Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija. Paraiškas dalyvauti Programoje galima teikti iki šių metų kovo 30 dienos. Programos nuostatus ir papildomos informacijos rasite čia ir http://www.norden.lt/programmes/siaures-ir-baltijos-saliu-viesojo-administravimo-mobilumo-programa/.

Paramą gavę projektai: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 metais.

Programos koordinavimas ir konsultavimas dėl paraiškų teikimo (kreiptis tik angliškai):
Madis Kanarbik
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje
Tel. + 372 7 423 625,
El. paštas: public.administration@norden.ee
www.norden.ee

Bendro pobūdžio informacija:
Brigita Urmanaitė
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. +370 685 55138
El. paštas: brigita@norden.lt
www.norden.lt

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos valdymo grupės narys:

Aistis Rusteika
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Šventaragio g. 2, Vilnius, Tel. + 370 5 219 6803
El. paštas: aistis.rusteika@vtd.lt
www.vtd.lt

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS