Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas informuoja apie valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinį vertinimą

2019-07-15

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) primena apie Valstybės tarnybos įstatymo sudarytą galimybę šiuo metu atlikti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinį vertinimą.

VTĮ įtvirtinta, kad valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, jeigu nuo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai yra nustatomas trumpesnis veiklos rezultatų gerinimo plano laikotarpis, arba jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo tarnybinė veikla. Neeilinis vertinimas gali būti atliekamas į pareigas priimančio asmens sprendimu šiais atvejais:

  • kai pateiktas tiesioginio valstybės tarnautojo vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas (pavyzdžiui, tarnybinis prašymas/kreipimasis ir panašiai);
  • kai pateiktas valstybės tarnautojo prašymas nustatyti jam didesnę pareiginę algą, esančią pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale;
  • kai valstybės tarnautojas pateikia prašymą perkelti jį į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

Detalios valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo procedūros yra nustatytos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176.

Primename, kad Valstybės tarnybos departamentas yra parengęs REKOMENDACIJAS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO, su kuriomis galite susipažinti čia.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS