Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas karantino laikotarpiu vykdo ir toliau sieks nuosekliai didinti nuotoliniu būdu organizuojamų konkursų į valstybės tarnautojų pareigas skaičių

2020-04-03

Šių metų balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotame pasitarime aptarti klausimai, susiję su Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamento) centralizuotų konkursų ir atrankų tolimesniu organizavimu. Iki šio susitikimo, kovo 25 d. įsakymu Nr. 27V–21 „Dėl pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtinta centralizuotų konkursų ir atrankų pretendentų vertinimo komisijoje tvarka karantino laikotarpiu.

Vadovaujantis paminėtu įsakymu, kovo 27 d. įvyko nuotolinis konkursas į Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pareigas. Konkurso komisija atrinko du pretendentus, kurie teisės aktuose numatyta tvarka pateikiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ministerijos sprendimu, vienas laimėtojų, bus paskirtas eiti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pareigas. Taip pat Valstybės tarnybos departamentas kovo 27 d. kreipėsi į 165 įstaigas dėl informacijos patikslinimo apie karantino laikotarpiu planuojamus organizuoti ir vykdyti konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas. Įstaigoms buvo išsiųsta apklausa, kurioje prašyta nurodyti įstaigų prioritetinius konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas. Remiantis paminėta apklausa, Valstybės tarnybos departamentas organizuos paskelbtus konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas nuotoliniu būdu.

Šią savaitę sėkmingai organizuoti nuotoliniai konkursai į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas (atrinkti du nugalėtojai, kurių kandidatūros teikiamos į pareigas priimančiam asmeniui pagal nustatytą tvarką), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjo pareigas (atrinkti du nugalėtojai, kurių kandidatūros teikiamos į pareigas priimančiam asmeniui pagal nustatytą tvarką), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus patarėjo pareigas.

Nuotoliniai konkursai į valstybės tarnautojų pareigas, kurių metu iškilo techninių nesklandumų ir šių nesklandumų nebuvo galimybės pašalinti, perkeliami ir bus vykdomi kitu laiku. Konkursai į seniūnų pareigas bus derinami su kiekviena savivaldybe papildomai ir atskirai. Valstybės tarnybos departamentas pagal turimas galimybes ir toliau sieks nuosekliai didinti nuotoliniu būdu organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas skaičių.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS