Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas neorganizuoja dirbančiųjų pagal darbo sutartį konkursų

2020-12-09

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atkreipia dėmesį, kad neorganizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, konkursų. Departamentas vykdo karjeros valstybės tarnautojų, pakaitinių tarnautojų ir įstaigų vadovų, priimamų į pareigas konkurso būdu, (toliau visi kartu – tarnautojai) centralizuotą atranką. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, konkursus organizuoja pačios įstaigos.

Lietuvoje šiuo metu yra 533 viešojo administravimo įstaigos. Jose dirba apie 53 tūkst. žmonių. Iš jų apie 24,5 tūkst. yra tarnautojai. Kita didelė dirbančiųjų grupė – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Jų yra apie 20,4 tūkst. Svarbiausias tarnautojų ir darbuotojų skirtumas – kad tarnautojai atlieka viešojo administravimo funkciją, o darbuotojai – ne. Dažniausiai jų funkcijos techninio ir ūkinio, kartais ekspertinio pobūdžio.

Vadovaujantis teisės aktais, tiek tarnautojų, tiek nemažos dalies darbuotojų konkursai skelbiami Valstybės tarnybos portale. Ir visgi jie iš esmės skiriasi.

Nuo 2019 m. tarnautojų atranką centralizuotai organizuoja ne pačios įstaigos, o Valstybės tarnybos departamentas.

Darbuotojų atranka yra decentralizuota, Valstybės tarnybos departamentas joje nedalyvauja – visus darbo konkursų organizavimo ir vykdymo darbus atlieka pačios įstaigos. Jos organizuoja konkurso paskelbimą, nustato, kokius pretendentai turi pateikti dokumentus, juos tikrina, sudaro konkursų komisijas ir kt.

Atkreipiame dėmesį, kad visais konkurso organizavimo klausimais pretendentai, siekiantys užimti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, turi kreiptis į konkursą organizuojančią įstaigą, o iškilus techniniams klausimams naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarna – į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos tel. (8 5) 271 7777 arba ittpagalba@vrm.lt.

Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, konkurso organizavimo ir vykdymo galimų pažeidimų prašome kreiptis, pagal Viešojo administravimo įstatymą, į konkursą organizavusią įstaigą arba, pagal Darbo kodeksą, per 3 mėnesius į Darbo ginčų komisiją.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS