Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas parengė rekomendacijas tarnautojų konkursų ir atrankų komisijų nariams

2020-07-16

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė Rekomendacijas konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas komisijų nariams. Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento organizuojamų konkursų ir atrankų komisijų nariams – ypač deleguojamiems iš tarnautojų ieškančių įstaigų, kurie turi mažiau personalo atrankos įgūdžių. Tikimasi, kad jos palengvins komisijų darbą, padidins jo kokybę, padės komisijų nariams sutarti tarpusavyje dėl vienodo požiūrio į atrankos procesus bei didins pasitikėjimą atranka į valstybės tarnybą.

Rekomendacijose pristatytos valstybės tarnautojo konkurso ar pakaitinio atrankos komisijoje vertinamos kompetencijos, jų vertinimo metodai, vertinimo balų skaičiavimo procedūra, komisijos darbo organizavimas ir komisijos narių vaidmenys.

Pasak rekomendacijų rengėjų, ypač svarbu gerai pasirengti vertinimui konkretaus konkurso ar atrankos komisijoje: komisijos nariams aptarti vertinimo procedūrą, pasirinkti pretendentų vertinimo kriterijus – kompetencijas ir jų indikatorius, pasikalbėti apie klausimų formulavimo ypatumus ir kt. Kadangi vertinimo laikas yra ribotas, būtina labai kruopščiai apgalvoti pretendentams skiriamas užduotis. Parinkti tik tokias, kurios atskleistų svarbiausias konkrečiai pareigybei kompetencijas, ypač tas, kurioms įgyti reikia daug laiko. Jei komisija sutaria, kad atsakymus į klausimus vertina ne tik tas komisijos narys, kuris juos užduoda, būtina kitiems komisijos nariams pateikti tinkamo atsakymo gaires, kad visa komisija galėtų vertinti atsakymą pagal tuos pačius kriterijus. Taip siekiama, kad pretendentų vertinimas vyktų kuo objektyviau, profesionaliau, vertinant kompetencijas, o ne remiantis bendru pretendento sudaromu įspūdžiu.

Komisijos nariams akcentuojama, kad atrankos procesas yra abipusis: renkasi tiek komisija, tiek patys pretendentai. Tad labai svarbu, kad vertinimo metu ne tik komisija gautų reikalingą informaciją apie pretendentus, bet ir pretendentams būtų pateikiama informacija apie įstaigą, kolektyvą, būsimą darbą. Valstybės tarnybos departamentui svarbu ne tik atrinkti į valstybės tarnybą tinkamiausius žmones, bet ir tai, kad konkursų bei atrankų dalyviai susidarytų teigiamą įspūdį apie konkurso organizavimą, kad pagrįstai pasitikėtų komisijos darbu. Ir ne tik laimėję pretendentai, bet ir nelaimėję – kad jie noriai dalyvautų kituose konkursuose ir atrankose bei rekomenduotų dalyvauti kitiems. Kaip rodo konkursuose bei atrankose dalyvavusių pretendentų apklausos, panašu, kad einame teisinga linkme – pasitikėjimas centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos skaidrumu siekia 76 proc.

Rekomendacijas konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas komisijų nariams rasite ČIA.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS