Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas patvirtino naują nuotolinės atrankos būdą

2020-06-12

Įsigaliojo nauja Pretendentų vertinimo komisijoje naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius tvarkos aprašo redakcija. Ja įtvirtintas papildomas valstybės tarnautojų nuotolinės atrankos būdas – mišrus.

Nuo šiol nuotolinę valstybės tarnautojų atranką galima vykdyti trimis būdais. Pirmasis – dažniausiai naudotas iki karantino, kai Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai pretendentų vertinimo komisijos darbe dalyvauja nuotoliniu būdu iš departamento patalpų, o kiti komisijos nariai bei pretendentai – tarnautojo ieškančios valstybės ar savivaldybės įstaigos patalpose.

Antrasis – visiškai nuotolinis, kai tiek komisijos nariai, tiek pretendentai, tiek stebėtojai yra savo patalpose. Tokiu būdu valstybės tarnautojų konkursai bei pakaitinių atrankos vyko karantino metu. Per 12 karantino savaičių Valstybės tarnybos departamentas surengė 319 visiškai nuotolinių konkursų. Lietuva – bene vienintelė EBPO šalis, kuriai pavyko per trumpą laiką 100 proc. pereiti prie visiškai nuotolinės valstybės tarnautojų atrankos.

Nuo šiol atsiranda ir naujas mišrus nuotolinės atrankos būdas, kai komisijos nariai bei pretendentai yra arba Valstybės tarnybos departamento, arba tarnautojo ieškančios įstaigos patalpose, o dalis pretendentų, dėl svarbių priežasčių negalintys atvykti į vertinimą komisijoje, pateikę tai įrodančius dokumentus ir komisijos pirmininkui leidus, gali dalyvauti nuotoliniu būdu.

Tikimasi, kad lankstesnė tvarka į valstybės tarnautojų konkursus pritrauks daugiau talentingų žmonių, šiuo metu gyvenančių, dirbančių, studijuojančių kitose šalyse. Taip pat neprarasime pretendentų, kurie dėl svarbių aplinkybių – ligos, komandiruotės ar kt. – negali atvykti į vertinimą komisijoje.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS