Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas pradėjo konsultacijas dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos

2020-04-29

Šių metų balandžio 27 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais pradėjo konsultacijas nuotoliniu būdu su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos (toliau – Metodika) įgyvendinimo, kurios vyks iki birželio vidurio. Metodikos įsigaliojimas numatytas šių metų liepos 1 d., todėl įstaigos pareigybių aprašymus pagal naują metodiką turės patvirtinti iki šių metų birželio 30 d.

Pagrindinės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų naujovės – pareigybių aprašymai rengiami remiantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemoje VATIS esančiais standartizuotais pareigybių aprašymų ruošiniais ir pareigybėms nustatomos kompetencijos ir jų profiliai.

Pareigybėms nustatomos šios kompetencijos:

  • Bendrosios
  • Specifinės ir profesinės
  • Vadybinės ir lyderystės

Išsamiau su pareigybėms nustatytomis kompetencijomis ir Metodika galite susipažinti – čia.

Konsultacijų metu pristatomas Metodikos įgyvendinimas taikant principą „mokyk mokytoją“. Su šia informacija konsultacijoje dalyvavę asmenys turėtų supažindinti kitus savo įstaigos padalinių vadovus. Kylant klausimų dėl šios Metodikos įgyvendinimo, prašome peržiūrėti sudarytą klausimų-atsakymų sąrašą arba kreiptis elektroniniu paštu lina.daujotaite-prusaitiene@vtd.lt, aistis.rusteika@vtd.lt, skaidre.katiliaviene@vtd.lt.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS