Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas primena apie kasmetinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą

2020-01-08

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) primena, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 27 straipsnio 4 dalies nuostatomis, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigoje šiuo metu turi būti vykdomas kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas.

VTĮ įtvirtinta, kad valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo tarnybinė veikla. Valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jo tiesioginis vadovas. VTĮ įtvirtinta tribalė vertinimo skalė, t. y. tarnybinė veikla gali būti įvertinama labai gerai, gerai, nepatenkinamai.

Detalios kasmetinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros yra nustatytos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176. Šiame apraše nustatyta, kad nuo sausio 1 d. iki 15 d. valstybės tarnautojai, kurių tarnybinė veikla vertinama, turi atlikti tam tikrus nurodytus veiksmus, o valstybės tarnautojo tarnybinė veikla jo tiesioginio vadovo įvertinama ir tiesioginio vadovo motyvuotas siūlymas į pareigas priimančiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip einamųjų metų vasario 1 d.

Primename, kad Valstybės tarnybos departamentas yra parengęs REKOMENDACIJAS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO, su kuriomis galite susipažinti čia.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS