Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamentas primena pretendentams: nusprendus nebedalyvauti konkurse, privalu atsiimti prašymą

2020-09-24

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, centralizuotai organizuojantis konkursus ir atrankas į valstybės tarnybą, primena pretendentams, nusprendusiems nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, kad jie privalo atsiimti pateiktus prašymus iki pretendentų vertinimo komisijoje vertinimo dienos.

Tokia tvarka nustatyta Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše: „Pretendentai, nusprendę nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi atsiimti prašymą VATIS iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.“ Tai būtina siekiant kuo efektyviau išnaudoti valstybės pajėgumus ir kuo greičiau įstaigoms rasti trūkstamus valstybės tarnautojus.

Per savaitę Valstybės tarnybos departamentas suorganizuoja apie 60 valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių atrankų. Pasak departamento direktoriaus Gedimino Miškinio, siekiant efektyvesnio rezultato, būtinas ir pretendentų sąmoningumas bei pareigingumas.

Ne visi prašymą dalyvauti konkurse ar atrankoje pateikę ir gavę patvirtinimą, kad atitinka reikalavimus, pretendentai atvyksta į vertinimą komisijoje: kažkas susiranda kitą darbą, kažkas persigalvoja. Jei jie neatsiima pateiktų dokumentų, jiems yra rezervuojamas vertinimo komisijos darbo laikas, kurį komisijos nariai galėtų skirti kitiems konkursams ar atrankoms. Jei nusprendę nebedalyvauti konkurse ar atrankoje pretendentai apie tai kuo anksčiau informuotų Valstybės tarnybos departamentą, tai būtų naudinga visiems. Departamentas optimaliau išnaudotų savo darbuotojų laiką bei turimas patalpas, kiti pretendentai galėtų geriau planuoti savo laiką, valstybės ir savivaldybių įstaigos trumpiau lauktų reikalingų tarnautojų, o gyventojai greičiau iš jų gautų norimas paslaugas.

Štai praėjusią savaitę departamentas organizavo rekordinį konkursą centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą istorijoje. Į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyr. specialisto konkursą prašymus buvo pateikę net 123 pretendentai. Iš jų 109 atitiko pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus ir buvo pakviesti į vertinimą komisijoje, į kurį atvyko 33 pretendentai.

„Žinoma, 33 pretendentai konkurse yra labai gerai. O ypač, kai buvo atrinktas tinkamas kandidatas, – sako G. Miškinis. – Tačiau laukdami didesnio pretendentų skaičiaus šiam konkursui rezervavome dvi dienas. Jei persigalvoję žmonės būtų atsiėmę dokumentus, per šiam konkursui skirtą antrąją dieną būtume surengę bent porą mažesnių konkursų.“

Prašymai į valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių atrankas teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarną – niekur nereikia eiti ar važiuoti. Lygiai taip pat juos galima ir atsiimti – per sistemą.

Visi konkursai į valstybės tarnybą bei pakaitinių atrankos skelbiami viešai Valstybės tarnybos portale. Šiais metais Valstybės tarnybos departamentas suorganizavo 2357 konkursus į valstybės tarnybą ir pakaitinių atrankas. Vidutiniškai į vieną konkursą ar atranką pateikiama 9,5 prašymo.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS