Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamente vyksta konsultacijos dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos įgyvendinimo

2020-05-08

Informuojame, kad nuo 2020 m. balandžio 27 iki gegužės 8 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) įvykdė 6 konsultacijas, susijusias su Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos (toliau - Metodikos) įgyvendinimu: valstybės tarnautojų kompetencijų aprašymu ir pareigybių aprašymų rengimu. Konsultacijos vykdytos nuotoliniu būdu pasitelkiant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“, be to, naudojant Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo posistemį, kurio funkcionalumą paaiškino Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas ir taikant principą „mokyk mokytoją“. Taip pat konsultacijų metu atsakyta į dalyvių užduotus klausimus.

Konsultacijose dalyvauti buvo pakviesta 81 valstybės institucija ir įstaiga: Prezidento, Seimo, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos valstybės įstaigos. Prie nuotolinių konsultacijų prisijungė apie 250 dalyvių (įskaitant tuos atvejus, kai vienu prisijungimo vardu konsultaciją stebėjo grupė konkrečios įstaigos tarnautojų).

Apibendrinus konsultacijų metu, telefonu ir el. p. dažniausiai užduodamus klausimus, Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje nuolat pildoma informacija dėl dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos. Taip pat šios konsultacijos bus tęsiamos ir toliau, organizuojant jas 3 kartus per savaitę. Gegužės 11 ir 12 d. vyksiančios konsultacijos bus skirtos savivaldybių administracijų atstovams.

Kylant klausimų dėl šios Metodikos įgyvendinimo, prašome kreiptis elektroniniu paštu lina.daujotaite-prusaitiene@vtd.lt, aistis.rusteika@vtd.lt, skaidre.katiliaviene@vtd.lt bei telefonais + 370 5 219 68 31, + 370 5 219 68 03, + 370 5 219 68 32.