Paslaugos

 

VTD tęsia konsultacijas: susitiko su policijos ir kalėjimų sistemos specialistais

2019-02-14

2019 m. vasario 13 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos surengė konsultaciją Policijos ir Kalėjimų departamento personalo specialistams.

Valstybės tarnybos departamento specialistės Inga Sirutavičė, Skaidrė Katiliavienė ir Lina Daujotaitė-Prūsaitienė su seminaro dalyviais aptarė aktualiausius naujojo Valstybės tarnybos įstatymo taikymo klausimus. Pristatyta centralizuota valstybės tarnautojų atranka, pareigybių aprašymų rengimo, vertinimo bei valstybės tarnautojų perkėlimo, darbo užmokesčio, socialinių garantijų, tarnybinės atsakomybės pokyčiai ir kt.

Valstybės tarnybos departamentas planuoja ir toliau rengti konsultacijas įstaigoms. Apie tai įstaigos bus informuotos iš anksto.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS