Paslaugos

 

Vykdome apklausą dėl aktualių metodinių konsultacijų temų 2023 metais

2023-01-25

Viešojo valdymo agentūra kviečia įstaigų personalo specialistus užpildyti apklausos anketą dėl metodinių konsultacijų poreikio.

Vadovaudamasi Viešojo valdymo agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983, 9.1 papunkčiu, kuriuo Viešojo valdymo agentūra įpareigota teikti metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų taikymo, Viešojo valdymo agentūra tęsia konsultacijų ciklą Valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

Prašome įstaigų personalo specialistus užpildyti apklausos anketą, kokiomis valstybės tarnybos temomis norėtumėte metodinių konsultacijų 2023 m. Apklausos anketą taip pat rasite Valstybės tarnybos portale. Ją prašome užpildyti iki 2023 m. vasario 10 d. Tikimės Jūsų aktyvumo ir dėkojame už bendradarbiavimą.